Wat geloven wij…

Als christenen geloven wij dat God de hele wereld en ook ons geschapen heeft om in relatie met Hem te leven. Hij wil genieten van al het moois dat Hij gemaakt heeft en dat is dus ook het doel van ons leven.
In het paradijs leefden Adam en Eva ook op die manier en ze wandelden samen met God door de tuin en spraken met Hem.
God had ze alles gegeven wat Hij geschapen had en gaf ze zelfs keuzevrijheid: van één boom mochten ze niet eten. Dat deden ze echter toch, en God vervloekte de mensen. Daardoor is de dood in de wereld gekomen en doen wij mensen elkaar telkens kwaad.
Maar God houdt zoveel van Zijn schepping en van ons dat Hij een reddingsplan begon.
Hij stuurde Zijn eigen Zoon, Jezus, naar de aarde om de straf voor de zonde te dragen door te sterven aan het kruis op Golgotha (Joh 3:16). Jezus liet bovendien zien hoe we als mensen moeten leven en hoe goed het leven is zoals God dat bedoeld heeft. Hij genas vele zieken en was goed voor iedereen.
Nadat Jezus aan het kruis gestorven was is Hij begraven. Maar Hij is Koning en heeft van de dood gewonnen. Hij is uit de dood opgestaan! Dat is wat we elk jaar met Pasen vieren.
Door in Jezus Christus te geloven is de bevrijding van de vloek in het paradijs ook voor ons. We krijgen vergeving van onze zonden en eeuwig leven. Zoals Jezus uit de dood is opgestaan zullen ook de gelovigen dat doen, dat heeft Hij beloofd! God neemt gelovigen als Zijn kinderen aan, daarom noemen we Hem ook wel ‘Vader’.
Jezus terugkomt op de jongste dag en oordelen zal over levenden en doden. Het goede nieuws is dat je alleen maar hoeft te geloven in Jezus om ook Gods kind te worden. Je hoeft (en kan) er zelf niets voor te doen!