SchuldHulpMaatje

 

Schuldhulpmaatje( SHM) komt op voor mensen die (tijdelijk) geholpen moeten worden met hun schulden en achterstanden. Soms van korte duur, enige tips zijn dan voldoende. Een SchuldHulpMaatje is snel inzetbaar, komt bij de mensen thuis, heeft meer tijd dan de professionele hulpverlening en is flexibel.

Door het persoonlijke contact ziet een maatje meer (gaat het goed met de kinderen, is er hulp nodig in het huishouden, etc.). Het maatje heeft dus ook een signaalfunctie, zo nodig wordt contact opgenomen met Kwintes, Welzin, Sociaal Team, MEE.

Op schulden heerst nog altijd een taboe. Mensen praten er niet graag over in hun omgeving (soms zelfs niet met een partner). Eerst wordt nog geprobeerd het ene gat met het andere te dichten, totdat uiteindelijk het punt bereikt wordt dat hulp inroepen onvermijdelijk is. Als mensen eerder over de schaamte heenstappen, kan veel schade voorkomen worden. Onbekendheid met hulpverlenende instanties speelt ook mee.

SchuldHulpMaatje Soest is in 2013 opgericht door het Diaconaal Netwerk Soest. Dit is een netwerk van een 10-tal kerken in Soest. Het netwerk onderhoudt het contact met de aangesloten diaconieën / caritas en richt zich op het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Soest.

In de afgelopen jaren heeft SchuldHulpMaatje Soest al meer dan 200 mensen succesvol ondersteund.

 

Meer informatie op www.shmsoest.nl