Schuilplaats

De korte geschiedenis van ons kerkgebouw

Na jaren gekerkt te hebben in zaaltjes en gehuurde kerkgebouwen, kon de gemeente te Soest een eigen kerkgebouw kopen: de voormalige 3-klassige R-K. kleuterschool in 1981. Na een grondige verbouwing, voor het grootste gedeelte door eigen gemeenteleden, kon de kerk in oktober 1982 in gebruik worden genomen.

Het kerkraam
Aan de voorkant van het gebouw is het door de heer P.F. Immerzeel ontworpen kerkraam goed te zien. Dat raam, betaald uit de opbrengst van een oud-papieractie van de kleine jeugdvereniging, heeft de volgende betekenis:
‘Het meest centraal en

het meest herkenbaar in het raam is de Ichtus-figuur. De vis is een heel oud symbool voor Christus. Het werd in de eerste tijd van het christendom al gebruikt. Onder in het raam staat een gebogen lijn. Hiermee wordt de aarde en tegelijk ook de heuvel Golgotha bedoeld. Midden op de lijn is een verbinding met de Ichtus. Dit is de plaats waar de Here Jezus gekruisigd werd. Aan de linker- en de rechterzijde staan ook lijnen. Eén lijn gaat niet omhoog maar de aarde in. De andere lijn voert ‘door Christus’ naar de hemel. Daarmee bedoelen we de misdadigers die met Christus gekruisigd werden.

De tweede verbouwing (uitbreiding)
Door groei van de gemeente en de behoefte aan meer vergaderruimte werd in 1992 besloten om het kerkgebouw uit te breiden. Ook deze verbouwing werd voornamelijk uitgevoerd door eigen gemeenteleden en gedurende de verbouwing is het mogelijk gebleven om te blijven kerken in het eigen gebouw. In september 2001 is de verbouwing officieel afgerond.

De naam
Inmiddels heeft het kerkgebouw ook een naam: Schuilplaats, kom en schuil bij God.
De naam verwijst in de eerste plaats naar onze machtige God. En daarna ook naar onze opdracht om voor elkaar en voor anderen een veilige plek te zijn.
Gebaseerd op o.a. psalm 91:

Wie bescherming zoekt bij de Allerhoogste,
in de nabijheid van de Almachtige verblijft,
hij kan zeggen:
U bent mijn schuilplaats, mijn vesting.
Mijn God, ik vertrouw op U.

en op psalm 31:20:

Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Het Kruis

Bij het afscheid van ds. Ruud ter Beek en zijn vrouw Loes hebben zij de gemeente een kunstwerk aangeboden, een kunstwerk in de vorm van het kruis. In overleg met de maker (Age van der Kuip uit Amersfoort)  wilden zij tegelijk wel aansluiten bij de driehoeken die al in het interieur gebruikt waren. Tegelijk vonden zij het mooi dat het een open kruis werd: een kruis waar je doorheen kunt kijken:

Na Zijn lijden en sterven volgde Zijn opstanding, door het lijden van Jezus heen is Zijn en onze toekomst opengegaan, eeuwig leven. Wat we ook aan moeilijke en ingewikkelde dingen meemaken, daardoorheen zien we toch het licht van het leven dat Jezus Christus ons geeft.

Denk aan een tekst als 1 Petrus 1:3-6.