Kerstpakkettenactie Soest

Ook rond de komende kerstdagen willen we namens de Soester kerken een kerstpakket gaan bezorgen bij mensen in Soest en Soesterberg die het financieel moeilijk hebben.

Wij willen deze mensen verrassen en hen laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt.

De Evangeliegemeente Soest, de Nederlandse Gereformeerde kerk, Protestantse Gemeente Soest en de caritas van de RK kerken vragen daarbij om uw medewerking in de vorm van aanmeldingen en/of financiële ondersteuning.

We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit onze kerken.

Vanaf november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen en we hopen dat u ons financieel wilt ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390  t.n.v college van diakenen Prot. Gem. Soest o.v.v. Kerstpakkettenactie. Deze gift is fiscaal aftrekbaar.

We hopen ook dit jaar veel mensen blij te kunnen maken.

 

Contactpersonen: Klaas van Veelen