Geloofsopbouw

Catechese en vorming

Luisteren met je hart naar God en het je eigen maken van de leer van bijbel, die de kerk heeft nagesproken in haar belijdenissen, oefenen we in een jongerengroep.

 

Open ochtenden op woensdag

Vergadertijd:          om de 14 dagen, vanaf 9:45 uur

Vergaderplaats:     bij iemand thuis

Contactpersoon:   Margriet de Haan -Krediet

De open ochtenden zijn bedoeld voor iedereen die graag in kleine groep over geloofsonderwerpen wil meepraten. Voor mensen die naar onze kerk gaan, maar er zijn in de groep ook een paar mensen die naar een andere kerk- of geloofsgemeenschap gaan. We kunnen veel leren van elkaar en fijne dingen delen!

 

Vrouwenvereniging “Sola Fide”

Dinsdagmorgen

Vergadertijd:          om de 14 dagen, aanvang 10.00 uur

Vergaderplaats:     in de kerk

Contactpersoon:   Hilda van der Horst-de Haan

 

Bijbelstudieverenigingen

Zondagavond

Vergadertijd:          om de 14 dagen, aanvang 20:00 uur

Vergaderplaats:     bij één van de leden thuis

Contactpersoon:   Magda van Veen

 

Dinsdagavond

Vergadertijd:          om de 14 dagen, aanvang 20:00 uur

Vergaderplaats:     bij één van de leden thuis

Contactpersoon:   Joop en Janneke de Roon-van Esch

 

Donderdagavond

Vergadertijd:          om de 14 dagen, aanvang 20:00 uur

Vergaderplaats:     bij één van de leden thuis

Contactpersoon:    Jeannette de Mooij-Pals

 

Donderdagavond Schatgravers

vergadertijd:          om de 14 dagen, aanvang 19.45 uur

Vergaderplaats:     bij één van de leden thuis

Contactpersoon:   Annet Driebergen