Christelijke feesten

Pasen

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus gevierd. Daarvoor moet je ook nadenken over de betekenis van Goede Vrijdag. Op deze vrijdag werd Jezus gekruisigd. Op zich niet zo’n opvallende gebeurtenis. Er werden in de tijd van Jezus veel mensen gekruisigd door de Romeinen. Opvallend is echter wel dat Jezus van tevoren over Zijn dood spreekt en zegt dat Hij zelf voor de dood kiest.

Jezus sprak over de noodzaak van Zijn dood. Hij vertelde dat Hij moest sterven om de gebrokenheid en zonde van de wereld moest dragen.  Aan het kruis droeg Hij de straf op de zonde.

Met die wetenschap is Pasen beter te begrijpen. Jezus droeg vrijwillig de straf op de zonde: de dood. Hij bleef alleen niet in de dood maar overwon deze. Door deze overwinning hoeft niemand de straf op de zonde te dragen. Jezus keek de dood in ogen voor ons. Het betekent dat dood niet dood meer is. Er is perspectief en hoop. Met dit leven houdt het niet op. Er is door en in Jezus Christus echt Leven.

Hemelvaart

Veertig dagen na Zijn opstanding voer Jezus op naar de hemel. Zijn discipelen waren hierbij aanwezig. Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.

Jezus voer op naar de hemel om aan de rechterzijde van God te zitten, om te pleiten voor de gelovigen en om mee te regeren. Door Zijn hemelvaart maakte Jezus de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest (pinksteren). Bij de Wederkomst zal Hij terugkomen.

De belofte van de Heilige Geest werd tien dagen later vervuld.

Pinksteren

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

Jezus had zijn leerlingen de opdracht gegeven om mensen te vertellen wat ze hadden gezien en gehoord.

Nadat Jezus naar de hemel was gegaan, bleven Zijn leerlingen bij elkaar. Ze baden met elkaar om de komst van de Heilige Geest. Die is op Pinksteren gekomen.

De Heilige Geest is de motivatie die ons door God is gegeven om de aanwezigheid van God te zien en uit te kijken naar de terugkomst van de Here Jezus.

Kerst

Het schimmenspel gespeeld door onze gemeenteleden tijdens kerst 2017: