Vrijwilligers gevraagd voor pastorale zorgverlening aan vluchtelingen uit de Oekraïne.

De Raad van Kerken-Baarn kent een Commissie Pastorale Zorg bij Rampen. Contactpersoon namens de kerken naar de gemeente Baarn is mevrouw Karin Frissen. In het geval van een calamiteit waarbij pastorale zorg dan wel een luisterend oor gewenst is, kan de gemeente Baarn haar benaderen om vervolgens – via bij haar bekende coördinatoren – vrijwilligers op te roepen, die aangegeven hebben bij noodsituaties pastorale ondersteuning te willen verlenen.

Zoals iedereen weet vindt er in Oekraïne momenteel een humanitaire ramp plaats. Vluchtelingen arriveren ook in Nederland – er zijn al Oekraïense gezinnen in Baarn opgevangen. De gemeente treft maatregelen om op grotere schaal mensen op te vangen. Betrokken instanties werken daarin samen. Aandacht vanuit de kerken wordt daarbij van groot belang geacht. Het ligt in de lijn der verwachting dat er bij de opvang van Oekraïners ook vraag naar pastorale zorg zal komen.

De Raad van Kerken doet hierbij de dringende oproep om zich te melden als coördinator en/of als vrijwilliger pastorale zorgverlening.

De Oekraïense samenleving is overwegend Christelijk. Het is goed je te realiseren dat het Christelijke leven in Oekraïne gedomineerd wordt door de Oosters/Byzantijns orthodoxe invulling. Daarnaast is er ook Rooms-katholieke invulling onder de groep Christenen. Het protestantisme is er niet zo verspreid.

Pastorale zorg kenmerkt zich door luisterend oor en liefdevolle zorg, geïnspireerd door Jezus Christus die ons is voorgegaan. Uit alle kerkgenootschappen worden leden voor pastorale zorg gevraagd. U kunt reageren via onderstaand formulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *