Spoedverzoek: Dringend meedenkers en coördinatoren gezocht rond vluchtelingen Oekraïne Baarn

In de afgelopen dagen heeft VluchtelingenWerk Nederland meerdere gesprekken gevoerd met diverse Nederlandse gemeenten m.b.t. de komst van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland zal in elk geval een informerende en doorverwijzende rol gaan vervullen bij aanmeldcentra, opvanglocaties en in de gemeenten. Dit laatste is ook het geval voor Baarn.

Gemeente Baarn en VluchtelingenWerk Baarn willen graag in samenwerking met u en anderen een solide vraagbaak zijn voor Oekraïners die zijn gevlucht, en vragen hebben over bijvoorbeeld hun verblijfsstatus, maar ook voor mensen in Baarn die aan hen een veilig onderkomen willen bieden of reeds hebben geboden.

 

Inmiddels zijn er twee gezinnen gearriveerd in Baarn, voor hen is onderdak gevonden bij familie en bij Baarnaars die geheel belangeloos hun B&B aanboden.

Daarnaast komt inmiddels allerhande vraag en aanbod binnen,  bij ons, maar zeker ook bij dhr. P. Brandjes van Gemeente Baarn. Het betreft vooral vraag en aanbod op het gebied van tijdelijke huisvesting in Baarn.

Wij juichen deze vorm van noodhuisvesting bijzonder toe, zeker in geval van kinderen. Het maakt veel uit of een kind kan spelen in een straatje in Baarn, of zich moet voegen bij vele anderen in vaak overvolle opvanglocaties.

Een rustige, huiselijke omgeving kan veel goed doen, ook al is het maar tijdelijk en zullen de zorgen en noden hiermee niet meteen verdwijnen.

Er is nog veel onzeker. Denk bijvoorbeeld aan zaken als:

  • Hoeveel mensen komen uiteindelijk naar Baarn? Zijn het er veel of juist weinig?
  • Hoeveel mensen zullen woonruimte gaan aanbieden?
  • Kunnen kinderen hier tijdelijk naar school en zo ja waar?
  • Wat gebeurt er als mensen ergens weer weg moeten?

 

Desondanks willen wij toch graag nu al een dringend beroep op u doen, omdat we o.i. niet kunnen wachten met herbergzaam zijn, tot alles in beton is gegoten. Dat laat de nijpende situatie niet toe.

Waar zijn wij voor Baarn naar op zoek? Op zeer korte termijn (dinsdag/woensdag) naar enkele mensen die samen met ons willen nadenken en acties kunnen/willen uitzetten m.b.t.:

  • Een infopunt/ steunpunt voor alle betrokkenen
  • Het coördineren van vraag en aanbod m.b.t. noodhuisvesting in Baarn
  • Het coördineren van onderwijs voor kinderen, liefst in eigen taal.
  • Het meedenken over overige regelzaken zodra er meer bekend is over voorzieningen.

Wilt u ons helpen?

Zou u allen a.u.b. in uw netwerk een dringend beroep willen doen op mensen die deze rollen als vrijwilliger zouden kunnen/willen vervullen?

Liefst zouden we morgen en woensdag al de eerste stappen zetten.

Mocht u zelf als kerken, vragen binnenkrijgen/ zelf vragen hebben, weet ons dan vooral te vinden (zie contactgegevens hieronder).

Ter info wijs ik u ook graag op het onlangs gelanceerde platform van VluchtelingenWerk:  https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen

 

Wij horen graag van u.

Alvast hartelijk dank voor uw aandacht.

 

Met vriendelijke groet,
Marina Maas

Teamleider 

VluchtelingenWerk Nederland

E: Mamaas@vluchtelingenwerk.nl

T: 06-12959870

Werkdagen:

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Locatie Baarn 

Eemnesserweg 17, 3743 AD Baarn
Geopend (op afspraak): dinsdagmiddag, woensdagmorgen, donderdagmiddag
E: Baarn@vluchtelingenwerk.nl
T: 035-5422359.

 

Locatie Soest (op maandag beschikbaar, verder voor taalcoaching, budgetcoaching en de Brede Intake)

Willaertstraat 49, 3766CP Soest
Geopend (op afspraak): maandag, dinsdag en woensdag

E: Soest@vluchtelingenwerk.nl

T: 035-6026053

 

Locatie Bunschoten-Spakenburg (beschikbaar voor taalcoaching en budgetcoaching)

Bikkersweg 3a. 3752WV Bunschoten-Spakenburg

Geopend (op afspraak)

EBunschoten@vluchtelingenwerk.nl

T: 06-30160722

 

Locatie Noordoostpolder (incidenteel nog beschikbaar in overleg)

Urkerweg 1 (Dokter J.H. Jansenziekenhuis, 3e etage), 8303 BX Emmeloord
Geopend (op afspraak): maandag, woensdag, donderdag
E: Nopurk@vluchtelingenwerk.nl
T: 0527-619707

www.vluchtelingenwerk.nl
Facebook| LinkedIn| Twitter| Instagram| YouTube

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan.
Met 12.500 vrijwilligers begeleiden we hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met hun integratie.
Voor giften en donaties: IBAN NL 60 INGB 000 0123 488 ten name van VluchtelingenWerk Nederland. Of doneer online.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *