Pasen 2021

Ik weet dat mijn Verlosser leeft!

Job 19:25

 

Met pasen vieren wij dat onze Heer is opgestaan!

We vieren dit in een online dienst waarin we ook het Heilig Avondmaal vieren.

Met de kinderen volgden wij de weg die Jezus ging.

Luister live mee via de kerktelefoon of kijk mee via ons YouTube kanaal

Welkom

Votum, groet en amen

GKB2017 Gezang 206: refrein, 1,2,4,6,7 (De Heer is waarlijk opgestaan)

Leefregels

LvdK Gezang 87:5 (Zoals de Christus is verrezen)

Gebed

Lezen Lucas 24:1-12

GK2006 Gezang 95 (Daar juicht een toon)

Tekst Matteüs 28:11-15

Preek   [voorzien van powerpoint]

GKB2017 Gezang 211:1,2 (Wij knielen voor uw zetel neer)

Gebed voor het avondmaal

Viering: tijdens de viering zingen: LvdK 205:1,3,6 (Nu triomfeert de Zoon van God)

Dankzegging en voorbeden

Collecte   1. Kerk (V.S.E.) 2. Diaconie (H.A.)

GK2006 Gezang 99 (U zij de Glorie)

Slotzegen Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *