Vesper donderdag 1 april 2021

Donderdagavond 1 april is via YouTube kanaal GKv soestbaarn
vanaf 19.30 uur een Vesper-avond te zien en te beluisteren.

Het thema is deze avond ‘LIJDEN’.
‘God gaf in zijn grote liefde voor ons zijn Zoon zijn Enige! Hij gaf Zijn
Geliefde voor zijn geliefden, Hij gaf zijn Leven voor ons leven.´
(Jos Douma ). Het lijden van zijn Zoon die in alles mens is geweest
en daardoor ook ons lijden kent en dat van de wereld. Jezus lijdt met
ons mee en bij het meelijden is daar gelijk de grote troost van onze
Redder: onze redding!!
Op deze wijze willen wij de avond voor Goede Vrijdag met elkaar
gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan……

Jesaja 53:3-5   Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man  die   het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die   zijn  gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en   geminacht.

Spreuken 20-30  Bloedige striemen doen het kwaad verdwijnen, slagen zuiveren   het innerlijk.

Romeinen 5:3-5  En dat niet alleen, we prijzen ons zelf gelukkig onder alle   ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,   volharding  tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot   hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods   liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons   gegeven is.

Matteüs 27:45  Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die   drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende   uur,   gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Ali,Elilema   sabachtani?. Dat wil zeggen : Mijn God, waarom hebt u mij   verlaten.

1  –  zingen    Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten  Gez. 177:  1-3-5-7   ( LvdK)

2    lezen   Habakuk   2:1 en 3:16-19

3    lezen   Uit “ Het grootste geschenk”  (Ann Voskamp)

4    orgelspel/zang  Koralen van J.S. Bach.
– O grosse Liebe, o Liebe ohne alle Masse ( Johannes –Passion)
– Wer hat dich so geschlagen ( Matthäus-passion)

5    lezen   “Ik ben de Deur voor de schapen”     ( uit “Houd u niet ver van mij” – Roelof Vellinga)

6  –  zingen   De Heer is mijn herder   Psalm 23 C  1-5 

7  –  lezen   “Ik ben de goede Herder”  (uit  “Houd U niet ver van Mij” – Roelof Vellinga)

8    zingen   “Hogepriesterlijk gebed”  ( Johannes 17 in gezongen vorm)

9   lezen     “Het is volbracht”     (uit  “Neem uw kruis op en volg mij- ds. E.A. de Boer)  
10 lezen   “ Ik ben de opstanding en het leven”  (uit “Houd u niet ver van mij”- Roelof Vellinga)

11-  zingen   578: 1-5-6 

Afsluitend orgelspel

Lezers

Adrie Brandes
Wimke Delhaas
Gijs Kuiper

Joke Schutte
Arian Wimmenhove

Muziek  Johan Haaksma          
Zang
  Hetty en Patrick Huisman

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *