Kerstpakkettenactie Soest 2020

Rond de kerstdagen willen we namens de Soester kerken een kerstpakket gaan bezorgen bij mensen in Soest en Soesterberg die het financieel moeilijk hebben.

Wij willen deze mensen, juist in deze coronatijden, laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt.

 

De Evangeliegemeente Soest, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, de diaconie van de Prot. Gemeente Soest en de caritas van de RK kerk vragen daarbij om uw medewerking in de vorm van aanmeldingen én/of financiële ondersteuning.

Onze werkwijze

Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en voedselbank) adressen van mensen die voor een kerstpakket in aanmerking komen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij in de week vóór kerst een pakket bezorgd krijgen met daarin levensmiddelen.

We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van ouderen en jongeren uit onze kerken.

Vanaf eind november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen en we hopen dat u ons financieel wilt ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390  t.n.v. college van diakenen Prot. Gem. Soest o.v.v. Kerstpakket 2020. Deze gift is fiscaal aftrekbaar.

Wilt u zélf iemand aanmelden?

Vraag een formulier aan via het contactformulier.

U kunt dit aanmeldingsformulier per mail opsturen tot uiterlijk woensdag 9 december.

Let op: het gaat hier alléén om mensen die het financieel krap hebben in Soest of Soesterberg.

 

Werkgroep kerstpakkettenactie:

Heleen Sijtsma, Nel Koster, Hans van Hees, Wim Floor,  Nelly Aijtink, Ans van de Kraats,  Petra Oostland, Klaas van Veelen, Adriaan Vonk en Herman Scholten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *