Maand: december 2019

Kerst 2019

De Morgenster licht op en flonkert. Dit is het uur! Nu breekt het donker. Boven de bergen wijkt de nacht. De hemel zingt uit alle macht: ‘Ontwaakt! Dit is de aangename tijd: de bruidegom verschijnt! Weest voorbereid!’ O, Morgenster, o stralend schone, bezongen al op vele tonen, reik met uw stralen helder en ver! Verlicht […]

Advent 2019

  Advent, Jezus , Gods Zoon zal komen. Een tijd van bezinning en inkeer. Vol verwachting uitzien naar de Heer. Die al onze schuld heeft weggenomen. Advent, licht zien in de duisternis De blijde komst van onze Heiland Redder der wereld, Gods afgezant Advent, toe leven naar Kerstmis. Advent, tijd van geloven en hopen. Gods […]