NBG-Bijbelquiz 2019

Op 7 november werd in Soest de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld.

 

In de Julianakerk in Soest kwamen teams uit een tiental kerken en gemeenten in Soest bij elkaar om te strijden om de eer. Ook van onze kerk waren twee teams ingezet. De Bijbelquizavond werd ingeleid door Hannie Bos, die ons een en ander vertelde over de missie van het Bijbelgenootschap. En daarna startte de quiz onder de inspirerende leiding van Niels en Marlies Bakker.

De vragen waren soms moeilijk, soms humoristisch, soms diep en soms bedrieglijk gemakkelijk. Dank zij de preken die we onlangs hebben gehad over Abram wisten onze teams dat hij in Charan was toen God hem riep. Niet iedereen was daar direct van overtuigd en er werd driftig gezocht in de Bijbel om aan te tonen dat hij in Ur was.

Na telling van de antwoorden bleek het team van de Christelijk Gereformeerde Kerk gewonnen te hebben met 0 fouten! De publieksprijs ging naar Piet Heij met 34 goede antwoorden! De winnaars kregen een fles wijn, gesponsord door de Fakkel.

Een gezellige en leerzame avond, met veel mogelijkheden elkaar te ontmoeten en een volmondig ‘volgend jaar weer!’ van de aanwezigen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *