Kerstpakkettenactie Soest

Ook rond de komende kerstdagen willen we namens de Soester kerken een kerstpakket gaan bezorgen bij mensen in Soest en Soesterberg die het financieel moeilijk hebben.

Wij willen deze mensen verrassen en hen laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt.

De Evangeliegemeente Soest, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Protestantse Gemeente Soest en de caritas van de RK kerken vragen daarbij om uw medewerking in de vorm van aanmeldingen en/of financiële ondersteuning.

We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit onze kerken.

Vanaf november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen en we hopen dat u ons financieel wilt ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390  t.n.v college van diakenen Prot. Gem. Soest o.v.v. Kerstpakket 2019. Deze gift is fiscaal aftrekbaar.

Op 15 december zal er ook een extra collecte gehouden worden, die wij van harte aanbevelen.

We hopen ook dit jaar veel mensen blij te kunnen maken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *