Verslag van de Kerkennacht Soest

Kerkennacht 2019 in Soest

Op vrijdag 21 juni was het Kerkennacht 2019 in Soest. Een initiatief van de plaatselijke Raad van Kerken met als doel ons als kerken op een laagdrempelige manier te presenteren aan de Soester samenleving. Het thema was dit jaar: ‘Is dit óók kerk?’ De avond startte om 18.00 uur in de Wilhelminakerk. In het achterste gedeelte van de kerkzaal was een labyrint uitgezet dat in een meditatieve houding afgelegd kon worden. De bezoekers liepen individueel, in hun eigen tempo en met een bewuste houding hun tocht met als intentie om bij hun eigen hart te eindigen. Vandaar dan weer terug naar buiten. De liederen die als achtergrond afgespeeld werden kwamen uit de Taizé gemeenschap.

Het vervolg was in de Petrus- en Pauluskerk waar we deelnamen aan een vespers onder leiding van mevrouw Stolwijk met Gert Muts op het orgel. Een vespers is een avondgebed dat een vaste indeling kent wanneer het gevierd wordt. Na de openingsverzen ‘God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen.’, zongen we een hymne en lazen we uit Psalm 15 woorden van David en uit Kolossenzen 1:9b-11 woorden van Paulus. Dit avondgebed werd afgesloten met een lofzang uit het evangelie, smeekbeden en een zegen, waarna we nog kort luisterden naar orgelspel.

In Schuilplaats, de thuisbasis van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, werden we uitgenodigd om met een zingen van liederen uit verschillende tradities ons met hart en stem te richten op God. Zonder onderbreking zongen we onder enthousiaste zangleiding van twee gemeenteleden verschillende liederen. Van ‘Tienduizend reden tot dankbaarheid’ uit de Opwekkingsbundel, tot een solozang van een lied van Bach en het zegenlied van Sela. Met een goedgevulde zaal was het heerlijk zingen en de afwisseling van liederen werd afgesloten met koffie en cake voordat we verder gingen.

Om 21.00 uur verzamelden we ons zich bij de Fatihmoskee aan de Verbindingsweg waar Ali Albostan ons een korte inleiding gaf over de geschiedenis van de moskee en de functie die deze heeft voor haar 400 leden uit Soest. Het een actieve geloofsgemeenschap met naast de dagelijkse samenkomsten op de vaste gebedstijden ook activiteiten voor jongeren en bijeenkomsten met een sociale functie rond feestdagen of andere bijzondere momenten. Aansluitend luisterden we in de moskee naar een Koranrecitatie door de imam die Soera 36 in het Arabisch voordroeg. We namen afscheid met de belofte dat de vertaling later op de avond zou volgen.

In de Open Hof was het predikant Gerrit Olsman die een workshop over popmuziek en geloven leidde. Met verstand van zaken vertelde hij over de huidige popmuziekcultuur en de grote afstand die er bestaat tussen de jongeren die zich daarin thuis voelen en de psalmen en gezangen die we in de kerk zingen. Gerrit waarschuwde ons om ons schrap te zetten voordat hij meerdere nummers liet horen van popliederen die in volume en tekst om wat incasseringsvermogen vroegen. Zo hoorden we onder andere nummers van Tool, Typhoon en Katy Perry. Liederen waarin de schrijvers hun hart laten spreken met teksten die dezelfde thema’s noemen als waar wij mee geconfronteerd worden in de kerk of bij het Bijbellezen.

Om 23.00 uur waren we te gast bij het Apostolisch Genootschap en namen we deel aan een korte workshop Zelfbewust samenleven, waarin we meegenomen werden op een ontdekkingsreis naar wie we zijn, met wie we verbonden zijn of zouden willen zijn en welke nieuwe keuzes we daarin zouden kunnen maken. In kleine groepjes bespraken we een aantal vragen die we via een formulier voorgelegd kregen en leerden we elkaar in de korte tijd die we hadden een beetje beter kennen en iets over ons eigen leven en onze verlangens te delen. Het was een korte introductie op een cursus die normaal vier avonden duurt uit de serie Ontmoeting en Levenskunst.

Om het thema Kerkennacht eer aan te doen eindigden we onze rondgang midden in de nacht in het Turks Nederlands Cultureel Centrum aan de Van Goyenlaan. Metin Suma vertelde ons over de rol van dit centrum en de brugfunctie die het wil vervullen tussen de Turkse en de Nederlandse culturen. Met praktische voorbeelden uit zijn eigen leven liet hij zien hoe ingewikkeld, vermakelijk en verwarrend alleen al de taal kan zijn bij het integreren als Turk in de Nederlandse samenleving  Aansluitend luisterden we naar een Nederlandse vertaling van Soera 36 die we eerder in de moskee van de imam gehoord hadden, waarna we getrakteerd werden op glas Turkse thee en heerlijk brood als snack.

 

Voldaan met indrukken van alle ontmoetingen van deze Kerkennacht namen we afscheid van elkaar met het vertrouwen dat deze afwisselende kennismaking met verschillende geloofsgemeenschappen en tradities ons zal helpen om naast en met elkaar samen te leven in Soest.

 

Geschreven door Harpert Tromp, voorzitter Raad van Kerken Soest, 24 juni 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *