Een link uitgelicht

Dit Koningskind

Dit Koningskind

Dit Koningskind is een landelijke vereniging voor christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn. Gesteund door zo’n 15.000 leden en donateurs maken zij zich sterk voor de integratie van mensen met een beperking in kerk en samenleving.
Persoonlijke ondersteuning
Dit Koningskind is gespecialiseerd in de persoonlijke ondersteuning van mensen met een handicap en hun verwanten. Bijvoorbeeld door persoonlijk advies, lotgenotencontact of door een voorlichtingsavond in de kerk te verzorgen. Benieuwd of zij u kunnen helpen? Neem dan contact met hen op.

Contact met anderen
Praten helpt. Zeker met mensen die in eenzelfde situatie zitten. Dit Koningskind brengt lotgenoten bij elkaar. Met gespreksgroepen en cursussen over verschillende onderwerpen. En op allerlei manieren stimuleren zij dat mensen met een beperking ook in de kerk en samenleving met anderen in contact komen.
In de kerk
We vinden het belangrijk dat mensen met en zonder een bijzondere beperking samen optrekken in de gemeente en daarbuiten. Dit Koningskind helpt kerken om de gaven en talenten van mensen met een beperking te ontdekken en benutten. Zo doen veel kerken mee aan het programma Kijk Zie Ontdek en organiseren zij elk jaar een Ontdekzondag.
Voor doven en slechthorenden
Dove christenen willen elkaar graag ontmoeten. Dit Koningskind organiseert deze contacten samen met de dovenpredikant uit de gereformeerde kerken. Ook ondersteunt Dit Koningskind doven en slechthorenden (of hun ouders) in individuele situaties. Hiervoor is een speciale medewerker in dienst die de gebarentaal beheerst.
Belangenbehartiging
Dit Koningskind maakt zich sterk voor de belangen van mensen met een beperking. Zij lobbyen bij de overheid en zijn lid van Ieder(in). En dankzij het contact met kerken is er ook in kerkelijke gemeenten steeds meer aandacht voor mensen met een handicap.
Vakanties
Dit Koningskind is misschien wel het meest bekend om haar groepsvakanties voor mensen met een bijzondere beperking. Iedere zomer gaan zo’n vierhonderd mensen met een beperking met Dit Koningskind op vakantie. Lees meer op www.vakantiesditkoningskind.nl.
Alles over Dit Koningskind leest u op de website www.ditkoningskind.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *