Zomeractie

Waarschijnlijk bent u bekend met de kerstpakkettenactie die de gezamenlijke Soester kerken jaarlijks organiseren voor plaatsgenoten die het financieel niet makkelijk hebben. Wellicht weet u niet dat hier ook een zomeractie aan gekoppeld is. Omdat bij ontvangers van pakketten waarschijnlijk niet veel geld overblijft voor een vakantie, bieden we kinderen onder de 16 jaar kaartjes aan voor het bosbad, bioscoop, dierenpark of Superfun. We bezoeken de gezinnen, inventariseren de wensen en bezorgen de kaartjes in de weken vóór de zomervakantie. U zult begrijpen dat dit door de ontvangers zeer gewaardeerd wordt. Als u deze actie financieel wilt ondersteunen dan kunt u een bijdrage storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390 t.n.v college van diakenen met vermelding “zomeractie 2018”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *