Week van gebed

“Recht door zee” is het thema voor de week van gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De week van gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Soest.
“De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15 vers 1-21) een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd”. Citaat Klaas v.d. Kamp algemeen secretaris van Raad van Kerken Nederland.
Op zondag 21 januari is er een oecumenische viering in de Petrus en Pauluskerk. Aanvang: 10.00 uur.
Op zondag-, maandag-, woensdag-, en donderdagavond zijn er gebedssamenkomsten in de Julianakerk, Julianalaan 19a , van 19.30-20.30 uur onder leiding van de Evangelie- en Christengemeente.
Op dinsdagavond is de Emmakerk gastheer en op vrijdagavond zal de samenkomst gehouden worden in de Gereformeerde kerk de “Schuilplaats”, Gaesbekerhof 1a in Soest. Aanvang ieder avond om 19.30 uur.

Samengevat in een schema:

Datum Kerkgebouw Leiding Aanvang Afsluiting
Zondag 21 januari Petrus en Paulus Kerk

Credo/Julianakerk

Peter v.d. Berg + RK pastor

Evangelie Gemeente en Christengemeente

10.00 uur

19.30 uur

11.00 uur

20.30 uur

Maandag 22 januari Credo/Julianakerk Evangelie Gemeente en Christengemeente 19.30 uur 20.30 uur
Dinsdag 23 januari Emmakerk Gebedsgroep Emmakerk 19.30 uur 20.00 uur
Woensdag 24 januari Credo/Julianakerk Evangelie Gemeente en Christengemeente 19.30 uur 20.30 uur
Donderdag 25 januari Credo/Julianakerk Evangelie Gemeente en Christengemeente 19.30 uur 20.00 uur
Vrijdag 26 januari De Schuilplaats Gereformeerde Kerk 19.30 uur 20.30 uur

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *